Hà Nội “chốt” phương án để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

22/09/2022

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh – Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu hoàn thiện, ban hành “Kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng. Cùng với đó, xem xét tạm cấp ngân sách thành phố cho các quận, huyện để thực hiện công tác kiểm định chung cư cũ năm 2022.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh – Trưởng ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố (Trưởng ban Chỉ đạo) đã có kết luận về tình hình triển khai Đề án và các kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo Trần Sỹ Thanh đánh giá việc triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ là vấn đề rất lớn, rất khó trong công tác quản lý đô thị và đã kéo dài nhiều năm, được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, nhân dân chờ đợi, ủng hộ. Tuy nhiên, công tác triển khai còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Nguyên nhân cơ bản là do các cơ chế, chính sách chưa hài hòa được các lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Bên cạnh đó còn thiếu các quy định cụ thể như công tác kiểm định (quy trình thực hiện, tiêu chí đánh giá, giá trị pháp lý của kết quả kiểm định và trách nhiệm thực hiện có liên quan,…); quy trình, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư…

Để khắc phục những khó khăn này, thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND TP Hà Nội cùng các cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung vào công tác kiểm định, đánh giá chất lượng và công tác nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để triển khai quy trình tiếp theo.

Hà Nội sẽ phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, xem xét tạm cấp ngân sách thành phố để thực hiện công tác kiểm định chung cư cũ năm 2022.

Trong đó giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện, trình UBND TP xem xét, ban hành “Kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2021- 2025”.

Đồng thời đề nghị Phó Trưởng ban Chỉ đạo – Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên xem xét đề nghị của UBND TP về tạm cấp ngân sách thành phố cho các quận, huyện để thực hiện công tác kiểm định chung cư cũ năm 2022, cùng Thường trực HĐND TP xem xét, cho ý kiến thống nhất để có căn cứ triển khai theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8/12/2021.

Đề nghị Phó Trưởng ban Chỉ đạo – Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất về công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố; phối hợp với Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất hệ số K làm cơ sở xác định phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư phù hợp với từng dự án cụ thể.

Ngoài ra, Trưởng ban Chỉ đạo cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo – Bí thư quận, huyện ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện nơi có nhà chung cư cũ có trách nhiệm thống nhất chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn là nhiệm vụ ưu tiên; lập danh sách và triển khai một số nhà chung cư cũ có điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, có khả năng hoàn thành sớm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện…

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ hoàn thành việc tổng rà soát, khảo sát, kiểm định các nhà chung cư cũ trước quý 4/2023. Về kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, phấn đấu hoàn thành trước quý 4/2023; kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố – đợt 1, tập trung di dời các hộ dân và khẩn trương xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D; phấn đấu cải tạo, xây dựng lại 2-3 khu chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025.

Việc nghiên cứu xây dựng, ban hành quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc thẩm quyền của thành phố, trong đó có các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, hệ số bồi thường K và các cơ chế, chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2022.

Hồng Quang – Thương trường