Cải tạo chung cư cũ: Hà Nội, TP.HCM chậm ban hành hệ số bồi thường

10/11/2022

Bộ Xây dựng cho hay Hà Nội, TP.HCM còn chậm triển khai việc cải tạo lại chung cư cũ, trong đó có việc chưa ban hành hệ số K bồi thường để làm cơ sở lập phương án bồi thường cho các hộ dân.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo Bộ Xây dựng, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, bộ đã có nhiều văn bản đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Nghị định này, đặc biệt là việc di chuyển người dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ trước mùa mưa bão.

Đến nay, các địa phương đã triển khai một số giải pháp như bố trí ngân sách để thực hiện việc khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư; lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; ban hành đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư…

Hà Nội, TP.HCM còn chậm triển khai việc cải tạo lại chung cư cũ. Ảnh: Trọng Phú

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương, đặc biệt là tại Hà Nội và TP.HCM, nơi có nhiều nhà chung cư thuộc diện phải cải tạo, xây dựng lại còn chậm trễ triển khai Nghị định 69.

Cụ thể, chưa tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại, chưa ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư, chưa ban hành hệ số K bồi thường để làm cơ sở lập phương án bồi thường…

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn.

Địa phương sớm bố trí ngân sách và chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư, làm cơ sở để sớm xác định các nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại. Trên cơ sở đó lập kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định.

Đồng thời khẩn trương lập, phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại và công bố công khai các thông tin về quy hoạch này theo quy định của pháp luật về quy hoạch để các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Song song đó, ban hành hệ số K bồi thường, làm cơ sở để các nhà đầu tư lập phương án bồi thường khi tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án; ban hành các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư và tổ chức thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án.

UBND các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, thực hiện các thủ tục liên quan về thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

Đối với một số dự án cải tạo chung cư cũ đang thực hiện từ các giai đoạn trước (theo quy định của Nghị quyết số 34/2007 và Nghị định số 101/2015) nhưng chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng thì cần sớm hoàn thành.

Trong đó bao gồm thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định, cấp Giấy phép xây dựng theo quy định để nhanh chóng thực hiện xây dựng, sớm bàn giao nhà ở cho người dân.

Trọng Phú – Pháp Luật Online