[VIDEO] Hà Nội yêu cầu hoàn thành di dời dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm

11/05/2023

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Hà Nội năm 2023.

Theo đó, Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận khẩn trương hoàn thành di dời các hộ dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp D và đề xuất danh mục các nhà chung cư có điều kiện thuận lợi và khả thi cho việc triển khai cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Đồng thời, tập trung triển khai, hoàn thành công tác kiểm định chung cư cũ, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhất là các khu chung cư ưu tiên triển khai đợt 1, các khu chung cư theo chỉ đạo của Thành ủy: Giảng Võ, Trung Tự, Khương Thượng; đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang triển khai.