Hà Nội sẽ thông qua đề án thành lập quận Đông Anh vào đầu tháng 7/2023

30/05/2023

Đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét và thông qua tại kỳ họp dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7.

HĐND TP Hà Nội vừa có thông báo về kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 3 – 7/7/2023.

Theo thông báo, dự kiến kỳ họp xem xét, thông qua 46 nội dung. Trong số này, có 17 báo cáo; 29 nội dung đề nghị ban hành Nghị quyết (1 nghị quyết thường lệ, 27 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về công tác nhân sự).

Tại kỳ họp, nhiều nội dung quan trọng sẽ được HĐND TP xem xét. Đáng chú ý, HĐND TP dự kiến sẽ xem xét thông qua điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn TP áp dụng đến ngày 31/12/2024; đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn.

Đặc biệt, HĐND TP cũng sẽ xem xét thông qua đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh; quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội…

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ra Thông báo về một số nội dung về việc thực hiện đề án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận. Thường trực Thành ủy đã thống nhất về chủ trương về kết quả thực hiện Đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh.

Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan của thành phố phối hợp chặt chẽ với huyện Đông Anh trong việc hướng dẫn, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí lên quận của đề án. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Việc thành phố Hà Nội sớm đưa huyện Đông Anh lên quận là góp phần cụ thể hóa, đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nghị Quyết đã định hướng xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hoà Lạc, Xuân Mai); xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân – Nội Bài; tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ Sông Hồng và Sông Đuống; quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng.

Triệu Vương – Nhịp sống thị trường