Dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội tăng tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng

31/05/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội”. Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng dự án được điều chỉnh tăng hơn 1.900 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị (metro) thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Trong đó thời gian thi công dự án kéo dài đến năm 2027, số vốn tăng trên 87%. Đồng thời, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 đến năm 2027. Theo phương án được phê duyệt, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên 34.826 tỷ đồng, tăng thêm 1.916 tỷ đồng. Trong đó, vốn đối ứng ngân sách TP Hà Nội tăng hơn 3.895 tỷ đồng; Vốn vay ODA giảm gần 1.980 tỷ đồng.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh các Hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ cho dự án.

UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án bảo đảm tổng mức đầu tư, vốn vay ODA, vốn ngân sách đối ứng của thành phố Hà Nội không vượt mức vốn được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ đầy đủ và đúng hạn, cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ; chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh do gia hạn thời gian thực hiện, nguồn vốn thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn, chịu trách nhiệm bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành…

Dự án Metro Nhổn – Ga Hà Nội được TP Hà Nội (đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội – MRB) khởi công tháng 9/2010.

Theo quyết định phê duyệt đầu tư tại thời điểm khởi công, dự án có tiến độ hoàn thành năm 2016 với tổng mức đầu tư 18.408 tỷ đồng.

Theo Lê Khánh – Đại đoàn kết