4 quy định mới về cấp sổ đỏ

28/07/2023

Thủ tục cấp sổ đỏ trực tuyến, thẩm quyền cấp thuộc văn phòng đăng ký đất đai, bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho condotel và các trường hợp phải nộp thêm giấy tờ khi cấp sổ đỏ là 4 quy định mới được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 10 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2023.

Thủ tục cấp sổ đỏ trực tuyến

Khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP quy định, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử (cấp sổ đỏ online), cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của cổng dịch vụ công.

Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai (yêu cầu cấp sổ đỏ online) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp.

Thẩm quyền cấp sổ đỏ thuộc văn phòng đăng ký đất đai

Theo quy định mới, đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai, việc cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện bởi văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc cấp sổ đỏ sẽ do văn phòng đăng ký đất đai thực hiện. 

Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, việc cấp sổ đỏ sẽ do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.

Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp.

Trước đó, theo quy định hiện hành, địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận trong các trường hợp khi người sử dụng đất thực hiện các quyền như mua bán, chuyển mục đích sử dụng,… phải cấp mới giấy chứng nhận và trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận.

Như vậy, Nghị định 10 đã sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận theo hướng tạo điều kiện thuận tiện cho người dân trong việc thực thiện các thủ tục hành chính này được thực hiện tại văn phòng đăng ký đất đai mà không cần lên Sở Tài nguyên và môi trường).

Cấp sổ đỏ cho condotel

Một trong những điểm mới khác của Nghị định 10 là bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho condotel. Theo đó, đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch (trong đó có condotel) theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ. 

Thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 Luật Đất đai. Thời hạn sở hữu của căn hộ condotel phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013.

Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Trường hợp phải bổ sung giấy tờ khi cấp sổ đỏ

Đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở, sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và môi trường các giấy tờ như giấy chứng nhận; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án.

Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật).

Bên cạnh đó, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và môi trường bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng; danh sách các tài sản.