Tháo điểm nghẽn cho bất động sản Thủ đô

18/08/2023
Tháo điểm nghẽn cho bất động sản Thủ đô

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 3475/QĐ-UBND ủy quyền cấp huyện được xác định giá khởi điểm để đấu giá đối với trường hợp khu đất đó có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên.

Theo ủy quyền của UBND TP Hà Nội, UBND cấp huyện được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố…

Theo đó, UBND thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP Hà Nội. Thời gian ủy quyền kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2025.

Để triển khai thực hiện, UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quyền, nhiệm vụ đã được UBND thành phố ủy quyền, theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố trong phạm vi quyền, nhiệm vụ được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền, nhiệm vụ đã được ủy quyền tại Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND TP xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tháo điểm nghẽn cho bất động sản Thủ đô - Ảnh 1.
Cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường tại Quyết định 3475/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội (ảnh minh hoạ).

Đồng thời, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền; chỉ đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch và phòng, ban có liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo UBND cấp huyện triển khai nội dung được UBND TP ủy quyền theo quy định pháp luật…

Trên cơ sở Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được thành lập theo Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND TP, thực hiện bổ sung quyền, nhiệm vụ được ủy quyền tại Quyết định trên; rà soát thành viên Hội đồng và các nội dung khác có liên quan (nếu có) để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND TP cũng tiếp tục ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi. Thời gian ủy quyền từ ngày 1/2/2025 đến hết ngày 30/6/2025.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác ủy quyền, báo cáo UBND TP xem xét việc tiếp tục ủy quyền làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Nhớ lại thời điểm cách đây một năm, Hà Nội cũng đã ra Quyết định phân quyền cho cấp huyện xác định giá đất nhưng với khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng. Mặc dù quyết định khi đó được đánh giá đã góp phần gỡ điểm nghẽn cho thị trường bất động sản tại địa phương nhưng vẫn đang nửa vời.

Bởi có huyện có khu đất đấu giá có giá trị trên 30 tỷ đồng, vẫn phải thực hiện theo quy định cũ, UBND huyện nộp hồ sơ xác định giá đất lên cấp trên phải 3-4 tháng mới được nhận quyết định phê duyệt giá khởi điểm. Khiến thời điểm tổ chức đấu giá, giá thị trường đã bị đẩy lên cao.

Chính vì thế, Quyết định 3475/QĐ-UBND sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục hồ sơ, giúp việc đấu giá thuận lợi hơn, tạo nguồn thu kịp thời cho ngân sách, không bị thất thoát bởi sự chậm chễ của thủ tục hành chính.

Đối với việc phân quyền cho UBND cấp huyện, được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường tại Quyết định 3475/QĐ-UBND của TP, cũng được xem là bước tiến mới trong việc định giá đất. Bởi lẽ, hiện nay, do giá đền bù giải phóng mặt bằng dựa vào bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần, do UBND TP ban hành, nên giá đất nhiều khi chưa theo kịp giá thị trường, thường là thấp hơn nhiều, dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, không nhận được sự đồng thuận của người dân.

Việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất được coi là một trong những giải pháp gỡ vướng trong việc định giá đất hiện nay. Bởi cấp huyện là đơn vị đưa ra quyết định thẩm định, đưa ra giá đất, chủ trì đền bù về giải phóng mặt bằng sẽ gần dân, sát dân, lắng nghe được nhiều tiếng nói từ phía người dân nhiều hơn.

Như vậy rõ ràng, việc phân quyền, gắn trách nhiệm của chính quyền cấp huyện đối với giá đất sẽ giúp tiến gần hơn mục tiêu đưa giá đất gần hơn với giá thị trường. Từ đó khơi thông cho các dự án bất động sản, đang gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân.