Thị trường bất động sản hiện nay đang giống giai đoạn 10 năm trước?

25/08/2023
Thị trường bất động sản hiện nay đang giống giai đoạn 10 năm trước?

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản hiện so với giai đoạn 2008 – 2014 đã có những điểm khác nhau.